Hippocrates Ion Chios home

Theopompus van chios

 

Theopompus van Chios leefde van ongeveer 378 BC tot ongeveer 320 BC. De exacte data van de geboorte en dood zijn onbekend. theopompus was een Griekse geschiedkundige in vertegenwoordigde de retorische geschiedenis. In zijn jeugd woonde Theopompus samen met zijn vader, Damasistratus, in Athene. Zij waren verbannen van het eiland Chios omdat de zijn vader de Spartaanse fractie sympathiseerde. In Athene theopompus ontmoeten Isocrates en werd zijn student en werd beroemd in de retorische geschiedenis. De retoriek kan worden omschreven als de manier van overtuigen van een persoon over een bepaald onderwerp. Retoriek is bekend als de tegenhanger van de dialoog. Volgens Aristoteles kan vanuit de dialoog de waarheid worden gevonden en is de retoriek de manier om de waarheid te verkondigen. Als student van Isocrates gaf theopompus voordrachten. Historici zijn van mening dat Isocrates slecht in de verbale communicatie was. Theopompus heeft o.a. een Olympische voordracht gegeven, waarschijnlijk gaf hij ook voordrachten op verschillende bijeenkomsten.

 

 

Toen Alexander de grote aan de macht kwam was het voor theopompus mogelijk om terug naar te keren naar zijn geboorte eiland Chios. Op Chios werd hij leider van de aristocratische party. Na het overlijden van Alexander de grote werd theopompus wederom verbannen. Hij verbleef hierna in de stad Ptolemy in Egypte.

 

Het werk van Theopompus

 

Zijn werk is niet meer in zijn originele uitgave beschikbaar. Theopompus is vele male door andere historici geciteerd. Hierdoor zijn er 370 fragmenten van tekst bekend die word erkend als zijn werk. Zijn werk bestaat onder andere uit de Phillippika ("de geschiedenis van koning Phillip") en de Hellenika ("Griekse geschiedenis"). De Phillippika bestaat uit totaal 58 boeken and was in gereed in 324 BC en beschrijft de regeer periode van de Macedonische koning Phillip. De Hellenika beschrijft de peloponese oorlog vanaf het jaar 411 BC to 394 BC. Van de originele twaalf boeken zijn er nog 19 fragmenten over.

 

 

Theopompus reisde veel, hij kende de mensen waarover hij schreef veelal persoonlijk. In zijn tijd werd theopompus vaak bekritiseerd voor zijn vooroordelen in zijn geschriften. Ondanks dat er slechts fragmenten beschikbaar zijn duiden deze fragmenten erop dat hij onafhankelijk schreef. Als voorbeeld wordt genoemd dat de Phillippika werd geschreven toen theopompus aan het hof van koning Phillip verbleef. Desondanks bekritiseerde hij koning Phillip voor zijn alcoholisme en zijn immoreel gedrag.

 

Theopompus Theopompus Theopompus