Theopompus Erasistratus Chios home

Ion van chios

 

"De morgen ster" werd hij door Aristophanes genoemd omdat hij eens een ode had geschreven aan de morgenstond. Ion van Chios leefde van 490 BC tot 421 BC en naast dichter was hij tevens een filosoof. In zijn verhuisde hij naar Athene. Ion heeft hier andere grote dichters ontmoet zoals Aeschyllys, Euripides an Sophocles. Tevens was hij een vriend van socrates.

 

 

In 429 BC nam Ion deel aan een tragedie festival en won de derde prijs. Het festival werd gewonnen door Euripides met zijn tragedie Hyppolytus. Het volgende jaar won hij het zelfde festival. Om zijn winst vieren gaf hij iedere inwoner van Athene een kan wijn van Chios. Athene in deze tijd bestond uit ongeveer 20.000 inwoners.

 

Het werk van Ion

 

Zoals van vele schrijvers uit de Griekse oudheid is er weinig van zijn werk overgeleverd. Slechts een paar fragmenten zijn bewaard gebleven. Zijn werk bestaat uit veertig tot vijftig toneelstukken. Één van de fragmenten die bewaard zijn gebleven is "Alles is drie, niet minder dan drie. De drie eenheid, Geest, macht en blijdschap". Uit dit fragment blijkt de invloed van pythagoras en zijn zoektocht naar de harmonie van getallen. Omdat slechts één fragment is bewaard gebleven weten we niet exact wat de ideeën van Ion hier over waren.

 

 

Samen met sophocles nam Ion deel aan de oorlog van samos van 442 BC to 440 BC. Hij beschreef de kracht van Sparta in een bewaard fragment. "De stad Sparta is niet beschermd door woorden. "De logica is heerser en de hand voert het uit".

 

Ion Ion Ion