Erasistratus Chios home

Ariston van Chios

 

Ariston is geboren op Chios en leefde van 320 BC tot 260 BC. Hij was kaal en werd de "Scion" genoemd. Hij was bekend als een spreker met veel overtuigingskracht en wist hoe hij het publiek kon bespelen.

 

 

Ariston was een student van de sto´cijn Zeno van Citium. Ariston combineerd in zijn werk de standpunten van de Sto´cijnse en Cynische school. Hij beschouwde de meeste dingen als waardeloos omdat zij op zichzelf nog slecht nog goed zijn. Onverschilligheid ten opzichte van deze dingen is het enige zinnige uitgangspunt volgens Ariston. Hiernaast beschouwd Ariston de natuurkunde waardeloos is omdat deze de menselijke vermogen te boven gaan. Hij vond dat het dialoog redeneren gebruikt door Aristoles waardeloos was voor het dagelijkse leven en vergeleek het met een spinnenweb. De deugd is volgens Ariston de enige echte waarde omdat dit de mogelijk geeft tot de juiste keuzes.

 

 

Een stelling van Ariston is dat een wijs man zich niet laat leiden door opinie maar door ethiek. Zijn grootste rivaal was Arcesilaus die hem op verschillende punten bekritiseerde. De acedemy van Zeno waren het toneel voor de verhitte discussies tussen hen. Ariston kon in deze discussie er persoonlijk worden richten zijn rivaal. Hij schreef onder andere de boeken. De dialoog van de Zeno doctrine en diverse boeken over wijsheid en liefde. Later werd hij veel geciteerd in het werk van Romeinse schrijvers zoals Marcus, Epictectus en Aurelius.

 

Ariston Ariston Ariston