Byzantijnse Periode Recente Geschiedenis Chios home

Turkse overheersing

 

Het eiland werd veroverd door de Turken in 1556 zonder slag of stoot. De inwoners van Chios behielden hun rechten en eigendommen. De mastiek van het eiland werd verscheept naar de Sultan. Pogingen van de Fransen en de Venetieërs om het eiland te bevrijden zijn mislukt.

 

De Turkse invloed op Chios

 

Chios ontwikkelde gedurende de 18e eeuw culturele en economische activiteiten. De school van Chios is in deze periode gesticht. De Griekse onafhankelijkheids oorlog bereikte Chios in 1822.

 

 

Dit leidde tot een reactie van de Turken. Toen de Turkse vloot het eiland bereikte was de admiraal vast besloten de "rebellen" een lesje te leren. Gedurende twee weken moorden, plunderden en branden de Turken alles wat ze tegen kwamen. Meer dan 25.000 mensen zijn hierbij om het leven gekomen. Deze barbarse daad leidde tot grote kritiek van vele landen maar Chios bleef onder Turkse bewind. Kostandinos Kanaris bracht het Turkse vlaggenschip tot zinken in dat zelfde jaar. Het duurde echter tot 1912 totdat Chios eindelijk werd bevrijd en onderdeel werd van de Griekse staat.

 

Turkish rule Türkische Unterdrückung Tyrkisk herredĝmme